top of page

Projektstyring

Techpartners tilbyder styring og ledelse fra dokumentation af complience til kontraktudarbejdelse og forhandling.

På baggrund af mange års erfaring med ledelse og styring af projekter til civile og militære kunder, tilbyder Techpartners projektstyring og ledelse gennem hele projektets levetid, fra ide på et tegnebræt til håndtering af det færdige produkt på eftermarkedet.

Vi deltager også gerne i salgsfasen med tilbudsudarbejdelse og forhandling.

Opgaven kan også omfatte prækvalifikation og kontraktforhandling i forbindelse med store udbudssager, hvormed Techpartners tilbyder styring og ledelse af hele forløbet, fra dokumentation af complience til kontraktudarbejdelse og forhandling. 

 

Techpartners engagement kan også være begrænset til specifikke dele af projektfasen, i de tilfælde hvor virksomheden mangler kompetencer eller ressourcer.

Idé

Koncept

Planlægning

Eksekvering

Aflevering

Idé

Koncept

Planlægning

Eksekvering

Aflevering

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Techpartners tilbyder opbygning og implementering af kvalitets- og miljøstyringssystem efter ISO9001:2015 og ISO14001:2015

Techpartners har flere års erfaring med at hjælpe virksomheder opbygge og implementerer kvalitets- og miljøstyringssystem ISO9001:2015 og ISO14001:2015 som er de gældende standarder siden november 2015. Vores opgaver kan også gå på af opgradering af eksisterende til ny standard eller være begrænset til gennemgang og audit før en recertificering.

 

Vi hjælper også med svejsecertificering efter EN1090, hvilket bl.a. er et krav ved produktion af bygningskonstruktioner, altaner og trapper.

GAB Analyse

Opbygning af QA

Implementering

Akkreditering

Opfølgning

CE mærkning

Vi CE-mærker i henhold til Maskindirektiv 2006/42/EF

Techpartners tilbyder flere års erfaring indenfor CE-mærkning af produkter i henhold til maskindirektivet, Der omfatter bl.a. fastlæggelse af krav til sikring mod ulykker ved hensigtsmæssig konstruktion og fremstilling af maskiner. Herunder en gennemgang af relevante direktiver og standarder, udarbejdelse af risikoanalyse bestående af en risikoidentifikation og en risikovurdering, deltagelse i design review for nedsættelse af risiko, samt gennemførelse af CE-mærkningen.

Relevante direktiver og standarder

Risikovurdering

Teknisk dosserier og brugeranvisning

EF overenstemmelses erklæring

CE Mærkning

EN1090

Vi gør EN1090 let tilgængelig for din virksomhed

Techpartners tilbyder assistance til implementering af EN1090-1 så du kan levere CE-mærkede konstruktioner i stål og aluminium. Vi tilbyder hele paletten fra rådgivning til udarbejdelse af procedurer, implementering og bistand under certificering.  

 

GAB Analyse

Opbygning af QA

Implementering

Akkreditering

Opfølgning

Digitalisering af processer og optimering med Lean

Vækstklar med digitaliserede processer

Vi hjælper virksomheder med hele processen fra gennemgang af eksisterende rutiner, beskrivelse af virksomhedskrav til valg af IT-leverandør, hvormed processer som tilbud, produktionsordre og fakturering sammenkobles. Med Lean skabes løbende forbedringer

og ikke mindst ”grobund” for færre fejl, reduceret produktionsgennemløb og fokus på det

der skaber værdi.

bottom of page